Aanmelding


Je kunt je aanmelden vanaf de leeftijd van veertig jaar en we houden een bovengrens aan van zeventig jaar. Je kunt bij ons komen wonen vanaf vijftig jaar.

Je komt in aanmerking voor een woning als je voldoet aan de inkomenstoets. Deze wordt gedaan door de woonmakelaar van Ons Doel.

Daarnaast moet je op het moment van toewijzing als woningzoekende staan ingeschreven bij Huren in Holland Rijnland.

Elke nieuwe bewoner wordt lid van onze vereniging.

Heb je belangstelling om lid te worden?

We nemen dan contact met je op.

Vervolgens

We werken met een wachtlijst. Om daar op te kunnen komen willen we je graag vaker ontmoeten, zodat we elkaar beter leren kennen. We kunnen samen koffie drinken, iets doen in onze buurttuin, of een andere activiteit (ideeën zijn welkom).

Komt er een woning vrij, dan kiezen wij voor een kandidaat die op de wachtlijst staat.

Heb je nog vragen

Stuur dan een email naar: info@woongroeptuinstad.nl